Игри

Информация за страница Азия

   Азия е най-големият и най-населен континент на Земята, като площта му покрива 8.6 процента от нейната повърхност. Населението на континента надхвърля внушителните четири милиарда души, което всъщност представлява 60 процента от цялата човешка популация. По отношение на континенталните граници, те не са строго определени. Това особено се отнася за тези от тях, които се намират в близост до Европа. За граница между африканския и азиатския континенти се смята Суецкия канал, а тази с Европа преминава през територията на планинската верига Урал. Предвид огромния размер на континента и нейният топоним още от най-дълбока древност, трябва да приемем, че тази културна концепция обединява повече региони и хора, отколкото всеки друг от континентите. Земите на континента за египетския народ всъщност представлявали краят на Синай и се разпростирали на изток като своеобразно продължение на великите земни цивилизации. Още от епохата на праисторическия период е известно, че са правени опити да се установяват връзки с континента.

    Това до голяма степен се дължи на семитските владетели, които успяват да придадат цялостен и завършен облик на египетския език. През Додинастическия период особено силно се долавя влиянието на културите от Изтока, като те не се проявяват по мирен път благодарение на търговията. Всъщност основната причина за тази близост с източните култури са големият брой завоевания на територии, извършени през въпросния период. Така връзките между Египет и континента най-често имат чисто военен характер, като с цел да се защитят от своите завоеватели, голяма част от египетските владетели решават да се изолират в богатата си долина. Причината за решението на владетелите от Старото царство е очевидна –тази долина представлява земя на изкушенията за много от азиатските завоеватели, които иначе са сравнително бедни. Благодарение на черпените от Сирия богатства, държавата на фараоните е много важна за политиката на азиатските завоеватели. Дървесината от Ливан наред със скъпоценните камъни и мед и бронз в действителност изкушават много владетели, които са твърдо решени да сложат ръка на огромните богатства. Едва обаче по времето на Новото царство египтяните успяват по-добре и задълбочено да опознаят територията и характера на континента, който впоследствие и с течение на годините се превръща в най-големия в световен мащаб.

    Всички религии, които днес са добре познати на света, водят началото си именно от Азия. Всъщност континентът се счита за дом на всички онези религии, които по своя характер са нехристиянски. Една такава е например Ислямът, който наред с Юдаизмът и други религиозни течения се зараждат на територията на континента. Споменатият юдаизъм е най-старата от тях, като намира широко поле за изява на територията на еврейската държава Израел. В Източен Тимор и Филипините пък доминира Католицизма, която в много по-късен етап от времето ще се превърне в религия, на която са почитатели голям брой хора по целия свят. Добре известен факт е, че българският владетел цар Калоян прави опит да откъсне страната и да я насочи към тази религия. Близо 1 260 000 души пък изповядват исляма, като в Азия това е характерно за цели 90 процента от нейното население. Днес тази религия е разпространена и на други места.

Етикети:   Туризъм , Почивки , Екскурзии
eXTReMe Tracker